Đăng ký vòng loại GLEC 2020

Tất cả ứng viên phải hoàn thành việc thanh toán lệ phí tham gia trước khi nộp đơn đăng ký
Vui lòng chọn lĩnh vực thi mà bạn muốn đăng ký. Sau khi được xác nhận, Bạn có thể truy cập vào trang web và nộp đơn.

Đăng ký cá nhân


Đăng ký theo nhóm